De Nederlandse vereniging van reisbureaus doet onderzoek naar het aantal dagen dat volwassen Nederlanders in 1995 in het buitenland doorbrachten voor werk en/of vakantie. Er wordt een gemiddelde gevonden van 7 dagen en een standaardafwijking van 3.2. Als de variabele "dagen in het buitenland" normaal verdeeld is, hoe groot is dan het percentage Nederlanders dat 12 tot 15 dagen in het buitenland doorbracht?