Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens Dr.Stat verwerkt en voor welke doeleinden.

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van Dr.Stat kunnen gegevens over je apparaat of je internetverbinding verwerkt worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om IP-adressen van bezoekers om misbruik tegen te gaan en om gebruikersstatistieken te kunnen genereren. Ook kan Dr.Stat gegevens herkennen over je browser en je besturingssysteem om je te helpen technische problemen op te lossen.

Dr.Stat verwerkt verder geen persoonlijke gegevens zoals contactgegevens of email adressen.

Cookies

De Dr.Stat website kan cookies opslaan in je browser en deze gebruiken om bepaalde functionaliteit mogelijk te maken. Denk hierbij aan het opslaan van je voorkeuren of het bijhouden van je voortgang.

Aanpassingen

Deze privacyverklaring kan aangepast worden. Alle wijzigingen worden op de website van Dr.Stat gepubliceerd.

 

Voorwaarden

Hoewel de lessen van Dr.Stat tijdelijk gratis beschikbaar zijn, berust er nog steeds copyright op de inhoud van de cursus. Je mag de Dr.Stat website alleen online gebruiken in je browser.

© Fingertips B.V. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fingertips B.V.