In een bepaalde provincie is het inkomen van de burgers normaal verdeeld. Het gemiddelde is 19000 Euro en de standaardafwijking is 2500 Euro. Hoe groot is het percentage dat een inkomen heeft van meer dan 18000 Euro en minder dan 25000 Euro?