In een land zijn de inkomens van de inwoners normaal verdeeld. Het gemiddeld inkomen is 25.000. Als bekend is dat 30.85% van de inwoners een inkomen heeft van 30.000 of hoger, hoe groot is dan de standaardafwijking van de inkomensverdeling?