]> oefeningen Populatiecorrelaties (2/13) · Dr.Stat

Bij een onderzoek is gevonden dat de Pearson correlatiecoëfficiënt r=0,5. Het aantal puntenparen N=20. Toets met de standaardnormaalverdeling of deze correlatiecoëfficiënt significant verschilt van nul. Gebruik hiervoor de Z-transformatie van Fisher .