Om te toetsen of de correlatiecoëfficiënt r significant verschilt van de correlatiecoëfficiënt van een populatie, wordt eerst de zgn Z-transformatie van Fisher uitgevoerd. De reden hiervoor is dat