]> oefeningen Populatiecorrelaties (3/13) · Dr.Stat

Bij een onderzoek is gevonden dat de Pearson correlatiecoëfficiënt r=0,5. Het aantal puntenparen N=15. Toets met de standaardnormaalverdeling of deze correlatie coëfficiënt significant verschilt van nul. Gebruik hiervoor de Z-transformatie van Fisher.