]> Variantie-analyse (2/150) · Dr.Stat

Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

Eigenlijk omvat variantie-analyse een heel scala aan technieken, die alle in meer of mindere mate van elkaar verschillen. We zullen je echter niet vermoeien met allerlei complexe variantie-analyses en subtiele verschillen. Voorop staat dat je inzicht verwerft in de materie, en aan het eind van de module de meest basale variantie-analyses onder de knie hebt. In al deze variantie-analyses wordt de te toetsen grootheid F genoemd. Net als de grootheid T in de t-toets, is F een verhouding tussen enerzijds de waargenomen verschillen tussen de groepsgemiddelden, en anderzijds de verschillen die op grond van het toeval mogen worden verwacht.