]> Variantie-analyse (3/150) · Dr.Stat

Inhoud
1. Concreet
1.1 Inleiding
1.2 Gemiddelde en variantie in een populatie
1.3 Van populatie naar steekproef
1.4 De F-toets
1.5 Variantie-analyse
2. Grafisch
3. Formeel

We gaan nu van start met het eigenlijke module. Hier is een globale inhoudsopgave weergegeven.

Om een beetje gevoel te krijgen waar het in de variantie-analyse om draait, krijg je eerst wat hypothetische situaties voorgeschoteld waarin een aantal belangrijke zaken aan bod komt. Voor het gemak zullen we in deze situaties slechts met twee groepen werken. Vergeet echter niet dat de analysetechnieken die je later zult leren, ook van toepassing zijn op situaties waarin meerdere groepen een rol spelen; een belangrijk verschil ten opzichte van de t-toets!