]> Variantie-analyse (1/150) · Dr.Stat

Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

In deze module zal kennis worden gemaakt met variantie-analyse, een omvangrijk en lastig onderwerp, maar wel één van groot praktisch nut. We beperken ons in deze module tot de zogeheten één-weg variantie-analyse. Net als de t-toets wordt variantie-analyse gebruikt om hypothesen met betrekking tot gemiddelden van populaties te toetsen. Het belangrijkste verschil is dat variantie-analyse met een willekeurig aantal populaties uit de voeten kan, terwijl de t-toets niet verder komt dan twee. (Overigens kan met variantie analyse weer niet éénzijdig worden getoetst, terwijl met de t-toets zowel éénzijdige als tweezijdige toetsing mogelijk is).