]> Medianen en proporties (2/62) · Dr.Stat

Tekentoets:

  • verdelingsvrij
  • toetsingsgrootheid B: het aantal waarnemingen groter of kleiner dan η 0

Met de tekentoets kan een hypothese H 0 :η=η 0 met betrekking tot de mediaan (het punt dat de 50% hoogste scores van de 50% laagste scores scheidt.) van de populatieverdeling getoetst worden. Daarbij wordt gekeken naar het aantal waarnemingen in de steekproef dat kleiner is dan η 0 (of groter is dan η 0 , dat maakt niet uit!).

Er wordt dus niet naar de waarde van een steekproefwaarneming gekeken, maar alleen of deze groter of kleiner is dan de mediaan η 0 ; positief of negatief ten opzichte van η 0 , vandaar de naam van de tekentoets.

De toetsingsgrootheid B is daarbij het aantal waarnemingen in een steekproef dat groter/kleiner is dan η 0 ; dit wordt vergeleken met het verwachte aantal.