]> Medianen en proporties (1/62) · Dr.Stat

Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

In deze module worden twee toetsen behandeld: de tekentoets en de toetsen voor proporties.

De tekentoets toetst verschillen met betrekking tot de mediaan van de populatie, de toetsen voor proporties toetsen verschillen met betrekking tot proporties (een deel van de populatie dat een bepaalde eigenschap heeft).

Beide toetsen zijn verdelingsvrij; er worden geen speciale eisen gesteld aan de populatieverdeling. Hierdoor kunnen ook variabelen die op ordinaal niveau zijn gemeten, of die scheef verdeeld zijn, worden getoetst. Dit onderscheidt deze toetsen van bijvoorbeeld de t-toets, die een normale populatieverdeling vereist.