]> Kansverdelingen (3/123) · Dr.Stat

Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

Een heel belangrijk verschil tussen discrete en continue kansverdelingen betreft de kans dat de stochast één bepaalde waarde aanneemt.

Bij een continue kansverdeling is de kans dat precies één bepaalde waarde wordt aangenomen nihil, omdat talloze waarden er vlak om heen ook kunnen worden aangenomen. Praktisch gezien geldt dan ook P(X=x)=0 (X is een symbool voor een continue stochast).

Bij een discrete verdeling echter kunnen maar een beperkt aantal waarden worden aangenomen, en de kans op één van die waarden is dan ook lang niet altijd nul. In de hier getekende discrete verdeling is de kans dat de stochast B de waarde B=3 aanneemt bijvoorbeeld gelijk aan P(B=3 )=.3125 (B is het symbool van een discrete stochast).