]> Kansverdelingen (4/123) · Dr.Stat

Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

Bij het werken met kansen heeft dit tot gevolg dat je bij discrete kansverdelingen goed onderscheid moet maken tussen P(Bk) en P(B<k). Dus de kans dat de discrete stochast een waarde aanneemt kleiner dan 3 is NIET gelijk aan de kans dat de stochast een waarde aanneemt kleiner of gelijk aan 3 (vergelijk de gekleurde gedeelten in de rechter figuren), oftewel P(B<3 )P(B3 ).

Bij een continue kansverdeling echter hoef je tussen P(Xx) en P(X<x) geen onderscheid te maken. Dus de kans dat een continue stochast een waarde aanneemt kleiner dan 3 is WEL gelijk aan de kans dat de stochast een waarde aanneemt kleiner of gelijk aan 3: P(X3 )=P(X<3 ).