Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

De te behandelen kansverdelingen zijn in te delen in discrete en continue kansverdelingen.

Bij discrete kansverdelingen zijn de waarden die de kansvariabele kan aannemen discreet, dus op een discrete meetschaal te plaatsen. De kansvariabele kan alleen de waarden van een beperkt aantal meetpunten aannemen, en niet van tussenliggende waarden. Een voorbeeld van een discrete kansverdeling is de verdeling van het aantal ogen bij het 2 maal met een dobbelsteen gooien.

Bij continue kansverdelingen kan de kansvariabele (of stochast) ook alle tussenliggende waarden op de meetschaal aannemen. Continue variabelen kunnen dus ook waarden aannemen die tussen de meetpunten inliggen. Een voorbeeld van een continue kansverdeling is de verdeling van de lengte van aardappels (gemeten in centimeters). Een aantal aardappelmetingen zijn hier op een continue meetschaal aangegeven.