Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

In deze module worden enkele speciale kansverdelingen behandeld. Van deze kansverdelingen is bekend dat ze bruikbare modellen opleveren voor empirische verschijnselen. Bij toetsen en schatten zijn een aantal eigenschappen van deze kansverdelingen van groot belang, waaronder de verwachtingswaarde en variantie. Onder andere met behulp daarvan is het mogelijk te bepalen met welke waarschijnlijkheid bepaalde waarden optreden.

De kans dat bepaalde waarden optreden is soms te berekenen, andere keren in een tabel af te lezen. Het is van groot belang dat je na het doorwerken van deze module handig met deze kansen en tabellen kunt omgaan.

Het berekenen van kansen, behorend bij bepaalde kansverdelingen, is soms erg bewerkelijk. In andere gevallen is de bij de kansverdeling behorende tabel ontoereikend. In dergelijke gevallen kan er dan onder bepaalde voorwaarden worden overgegaan op een eenvoudiger te bewerken kansverdeling. Onder welke omstandigheden het geoorloofd is over te gaan op een eenvoudiger te bewerken kansverdeling is geformuleerd aan de hand van de centrale limietstellingen, die aan het einde van deze module aan de orde komen.