De kritieke t-waarde, zoals die wordt gebruikt bij een t-toets