Bij een t-toets wordt gebruik gemaakt van een kritieke waarde van t. Dat is de waarde