Bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus staan sommige mensen ten onrechte als werkzoekende ingeschreven; zij hebben inmiddels werk gevonden, maar zich niet laten uitschrijven. Om dat te onderzoeken trekken we een aselecte steekproef van 500 kaarten uit de registers van de Arbeidsbureaus en na gedegen onderzoek blijkt dat 15% ten onrechte als werkzoekende staat ingeschreven. Maak een intervalschatting van het betreffende percentage in de populatie en gebruik daarbij het 99% betrouwbaarheidsniveau.