]> oefeningen- associatiematen verbanden var op nom. niveau (3/16) · Dr.Stat

Inkomen
MeningHoogMiddenLaagTotaal
Voor hervormingen38920
Tegen hervormginen712120
Totaal10201040

De vergrijzing van de samenleving en de internationale economische positie van Nederland maken het noodzakelijk om hervormingen in het sociale zekerheidsstelsel door te voeren, aldus de regering. Niet iedereen is van mening dat deze hervormingen noodzakelijk zijn. In het dorp Doorsnee worden de meningen gepeild.
Hoe sterk is het verband tussen mening over de hervormingen in het sociale zekerheid en het inkomen? Welke van de onderstaande beweringen is niet juist?