In een onderzoek onder 400 gezinnen is een onderscheid gemaakt tussen vier gezinstypen: type A, B, C en D. Van elk type bleken er precies 100 gezinnen te zijn. Van elk gezin is ook nagegaan welke de belangrijkste contacten naar buiten waren, met het volgende resultaat:

  • Met buren: 118
  • Met verwanten: 171
  • Met vrienden: 97
  • Met collega's: 14

Voor hoeveel gezinnen uit Gezinstype A is het belangrijkste contact met respectievelijk buren, verwanten, vrienden en collega's als er geen verband is tussen Gezinstype en Contacten?