Therapie B gehad Methode X gehad
  ja nee totaal
ja 80 80 160
nee 20 220 240
Totaal 100 300 400

In een academisch ziekenhuis wordt bij een groep patiënten een nieuwe methode X gebruikt, voor de revalidatie na een kniebandoperatie, deze wordt naast een andere veelgebruikte therapie B gegeven. Om de effectiviteit van de therapie te meten worden 400 genezen patiënten onderzocht. Dit leverde nevenstaande kruistabel op met daarin de volgende gegevens:

Bereken de sterkte van het verband met de associatiemaatstaf Q?