Dekens gestuurd PN gelezen
ja nee totaal
ja 80 80 160
nee 20 220 240
Totaal 100 300 400

Dekens gestuurd PN gelezen
ja nee totaal
ja 40 120 160
tabel 1 nee 60 180 240
Totaal 100 300 400

Dekens gestuurd PN gelezen
ja nee totaal
ja 96 64 160
tabel 2 nee 4 236 240
Totaal 100 300 400

Dekens gestuurd PN gelezen
ja nee totaal
ja 64 96 160
tabel 3 nee 36 204 240
Totaal 100 300 400

In Albanesia heeft een politieke revolutie plaatsgevonden. Een landelijk opinieblad, PN, heeft over dat land een special gemaakt en de lezers opgeroepen dekens te sturen. Onderzoek onder een steekproef van 400 Nederlanders leverde onder meer een kruistabel op met daarin de volgende gegevens op:

Hoe zouden de celfrequenties in de kruistabel, gebaseerd op een steekproef van 400 Nederlanders, er uitzien als er géén verband was in de tabel? Maak een keuze uit nevenstaande tabellen.