Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

Verbanden staan centraal in de (sociale) wetenschap. Wanneer er een verschil is tussen twee groepen ten aanzien van een variabele, spreken we van een verband. In deze module gaat het om verbanden tussen twee polytome variabelen.

Dichotoom houdt in dat er maar twee waarden op een variabele zijn. De variabele sekse heeft bijvoorbeeld maar twee waarden: man en vrouw. Wanneer we kijken naar de variabele religie, dan kunnen we gemakkelijk beredeneren dat op deze variabelen meer dan twee waarden mogelijk zijn. Het hangt soms af van de manier waarop je een variabele definieert of deze dichotoom (bijvoorbeeld wel-/niet-religieus) of polytoom (Christelijk, Joods, Islamitisch, enzovoort) is.