Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

Deze module gaat over verbanden tussen polytome variabelen op nominaal niveau. Hoe kun je zo’n verband vaststellen? Hoe kun je de sterkte van zo’n verband aangeven? We zullen eerst het verschil tussen polytome en dichotome variabelen uitleggen en vervolgens enige associatiemaatstaven behandelen die behoren bij het nominale meetniveau.