]> t-toets (1/49) · Dr.Stat

Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

In deze module wordt een toets gepresenteerd die in de praktijk veel gebruikt wordt om hypothesen met betrekking tot de centrummaat (het gemiddelde) van een populatie te toetsen. Het gaat daarbij om situaties waarin we iets willen weten over de ligging van de populatie, terwijl de spreiding van de populatie niet bekend is. Omdat die spreiding wel van belang is (deze wordt gebruikt om de toetsingsgrootheid T te berekenen) moet deze geschat worden.