Deze pagina bevat een animatie die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de animatie te kunnen bekijken.

De hele groep waar je eigenlijk iets over wilt zeggen, in dit geval àlle studenten, noemen we de populatie. Het deel van de studenten dat je ondervraagt heet de steekproef. Als er op grond van waarnemingen in een steekproef iets over een populatie beweerd wordt, spreken we van generalisatie.

Er is één populatie, maar er zijn talloze steekproeven mogelijk. Al die mogelijke steekproeven zijn deelverzamelingen van de populatie.