Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

In deze module worden steekproefverdelingen behandeld. We beginnen met een concreet voorbeeld. Stel dat je zou willen weten hoeveel de gemiddelde student per maand aan reiskosten besteedt. Je zou dan àlle studenten kunnen ondervragen, maar dat is nogal wat werk. Het is gebruikelijk om in zo’n geval slechts een déél van de studenten te ondervragen. Op grond van de resultaten in die groep kun je dan proberen iets over àlle studenten te zeggen.