Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

Behalve ligging (centrummaten) en de spreiding (spreidingsmaten) van een frequentieverdeling is ook symmetrie dan wel scheefheid een belangrijk kenmerk van verdelingen.

Een scheve verdeling is een verdeling die niet symmetrisch is. Scheve verdelingen kunnen daarbij onderscheiden worden in scheef naar links en scheef naar rechts.