Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

Het begrip Centrummaat, één van de kengetallen voor een frequentieverdeling, vormt meestal het uitgangspunt bij de beschrijving van een groep scores. Het geeft aan rond welke waarde de scores zich bevinden op de meetschaal. Dit wordt ook wel de central tendentie genoemd. Daarbij kunnen de volgende drie Centrummaten worden onderscheiden: gemiddelde, mediaan en modus.

Aan de hand van een concreet voorbeeld krijgt u nu te zien wat de centrummaten gemiddelde, modus en mediaan inhouden, en wat de waarden van deze verschillende maten zijn in een groep scores. Elk van de centrummaten geeft daarbij een beeld van het ‘midden’ van een groep scores, ofwel de ligging van de scoreverdeling.