Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

Deze module gaat over een bepaald soort kengetallen. Kengetallen geven karakteristieken van frequentieverdelingen of een groep scores weer in een getal, zodat met enkele van deze maten (kengetallen) een frequentieverdeling kan worden gekarakteriseerd. Zo kan de ligging (positie op x-as) van de frequentieverdeling worden aangegeven met een centrummaat, en de breedte met een spreidingsmaat. Ook kunnen we nog wat zeggen over de scheefheid (symmetrie) van de verdeling.