cand1 cand2 cand3
N 78 60 182

Drie kandidaten stellen zich beschikbaar voor het voorzitterschap van de faculteitsvereniging. 320 studenten brengen hun stem uit op één van de kandidaten. De aantallen zijn hiernaast weergegeven.

De nulhypothese die moet worden getest is Ho: p1=0,25, p2=0,25, p3=0,50. Bereken chi-kwadraat en wat is de uitslag van de test (kies a=0,05).