]> oefeningen Rangnummers (1/9) · Dr.Stat

Een onderzoekster beschikt over de volgende acht verschilscores: - 8, 5, 0, 3, 4, 7, - 1, 13. Zij toetst de hypothese H 0 :μ D=0 tegen HA:μ D>0 met de rangtekentoets. De rechteroverschrijdingskans van de toetsingsgrootheid