Cijfer manager zonder cursus Cijfer manager met cursus I Cijfer manager met cursus I en II Totaal
8 6 7
6 9 9
5 9 8
7 6 9
5 7 7
5 7 9
6 7 7
6 5 8
Som 48 56 64 168
Gemiddelde 6 7 8 7
Aantal cases 8 8 8 24

Stel dat een bedrijf wil nagaan of de cursus 'leiding geven in commerciële organisaties', die speciaal voor een aantal managers is georganiseerd, daadwerkelijk effect heeft gehad. Er worden drie groepen onderscheiden. De mensen zijn at random aan de groepen toegewezen. Er is één groep met managers die de cursus niet gedaan heeft, één groep die de cursus 'leiding geven in commerciële organisaties' (cursus I) heeft gevolgd en een groep die èn deze cursus gedaan heeft èn de vervolgcursus 'leidinggeven' gedaan heeft (cursus I en II). Aan de ondergeschikten is gevraagd om de leidinggevende kwaliteiten van hun manager uit te drukken in een cijfer (van 1 tot 10). De resultaten zijn weergegeven in de tabel.

Bestaat er een significant verschil (bij een significantieniveau van 5 %) in leidinggevende kwaliteiten van manager door de cursus(sen) die zij al dan niet gevolgd hebben?

NB. Eindresultaat afronden op twee decimalen.

Bereken de Tussenvariantie.