]> Oefeningen TH16: Steekproevenverdeling (1/31) · Dr.Stat

Een aselecte steekproef van omvang n = 16 wordt getrokken uit een normaal verdeelde populatie met de parametersμ = 0 en σ = 4. De steekproefverdeling van X¯ is dan: