In een internationaal tijdschrift wordt als uitkomst van onderzoek de vergelijking van een lineaire regressielijn gepubliceerd die het verband aangeeft tussen het vetgehalte van de voedselinname en het vetpercentage van het lichaamsgewicht. Bij gebruik van die vergelijking om valide en enigszins nauwkeurig voorspellingen te doen, zijn een aantal zaken van belang. Daaronder valt niet: