]> Oefeningen Correlatie (1/13) · Dr.Stat

Tussen de variabele " Het aantal eengezinswoningen in een gemeente" en de variabele "Het aantal honden in een gemeente" wordt een correlatie waargenomen van r=.00 . Dit geeft: