]> Oefeningen Lineaire Transformaties (1/19) · Dr.Stat

Een variabele X  heeft in een steekproef van 50 personen een gemiddelde van 50 en een variantie van 25. De Z-score van een persoon met score 60 is dan gelijk aan