Wat is het voordeel van de range als maat voor de variabiliteit: