]> Tabelanalyse (1/93) · Dr.Stat

Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

Bivariate verbanden zijn verbanden tussen twee variabelen. Er zijn echter verbanden, die zich niet beperken tot twee variabelen: eenheden verschillen zelfs meestal op meer dan twee variabelen. In deze module zullen verbanden tussen meer dan twee variabelen aan de orde komen: de multivariate verbanden.

Bij bivariate verbanden is de causale volgorde dikwijls gemakkelijk aan te geven. De ene variabele veroorzaakt de andere: XY

Maar hoe zit dit nu, wanneer je een theorie hebt waarin drie of vier variabelen een rol spelen? Dan zijn er vele mogelijke richtingen aan te geven tussen de variabelen onderling. Stel, je hebt de variabelen X, Y en Z. Hoe kunnen de verbanden dan lopen?