Functieniveau Kind Functieniveau Ouders  
laag midden hoog Totaal
abs. % abs. % abs. % abs. %
laag 303 55.1 171 13.0 26 7.88 500 22.7
midden 203 36.9 964 73 122 37 1289 58.6
hoog 44 8 185 14.0 182 55.2 411 18.7
Totaal 550 100 1320 100 330 100 2200 100

Bekijk de hier afgebeelde tabel eens.

Is er een verband tussen de variabelen Functieniveau Ouders en Functieniveau Kind?