Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

In de wetenschap zijn we niet alleen geïnteresseerd in frequentieverdelingen die op één kenmerk (dimensie) betrekking hebben, zoals wat het gemiddelde inkomen van jongeren is, maar veeleer in twee-dimensionale , ofwel bivariate gegevens.

We willen bijvoorbeeld niet alleen weten wat het gemiddelde inkomen van jongeren is, maar ook of er een verschil bestaat tussen het gemiddelde inkomen van jongens en het gemiddelde inkomen van meisjes en, als er een verschil is, willen we weten hoe groot dat verschil is en waardoor dat komt.

Kortom, we willen uitspraken doen over verbanden of relaties tussen variabelen. Deze relaties staan centraal in deze module.