Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

In deze module worden twee toetsen voor rangnummers behandeld: de rangtekentoets en de toets van Wilcoxon. Deze toetsen worden beide gebruikt om een hypothese te toetsen met betrekking tot een centrummaat.

De rangtekentoets wordt in twee situaties gebruikt:

  • het toetsen van de waarde van een centrummaat (gemiddelde) ten opzichte van een norm
  • het toetsen van verschilscores om te bepalen of het verschil afwijkt van 0. Hieronder valt ook het toetsen van verschillen tussen gematchte paren (om te bepalen of de verschillen afwijken van 0.

de toets van Wilcoxon wordt ook in twee situaties gebruikt:

  • het toetsen van het verschil tussen twee populaties aan de hand van twee onafhankelijke steekproeven
  • het toetsen van het verschil tussen twee condities (één steekproef, aselect verdeeld in twee condities).

We zullen dat zodadelijk in een voorbeeld toelichten.