Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

Een onderzoeker vermoedt dat in Nederland de consumptie van sigaren samenhangt met leeftijd. Omdat er geen geld is om alle Nederlanders hierover te ondervragen wordt een enquête afgenomen bij een aselect gekozen steekproef uit de bevolking. De correlatiecoëfficiënt voor leeftijd en sigaren in de steekproef wordt berekend. Op basis van de steekproefcorrelatie beslist de onderzoeker of voor de hele Nederlandse bevolking geldt dat een hogere leeftijd samengaat met meer sigaren roken.