]> Schatten (1/81) · Dr.Stat

Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

In deze module wordt een introductie in de schattingstheorie gegeven. Je hebt waarschijnlijk eerder al kennis gemaakt met schatters. Het populatiegemiddelde μ wordt bijvoorbeeld geschat met het steekproefgemiddelde X¯. De standaardafwijking in de populatie, σ, wordt geschat met de standaardafwijking in de steekproef S. In deze module gaan we dergelijke schatters eens wat nader bekijken.