Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

Worden de toevalsprocessen wat ingewikkelder, dan laat de intuïtieve kansrekening ons in de steek. Het is bijvoorbeeld al veel moeilijker om te bedenken wat bij de geboorte van drie kinderen de kans is dat het drie jongetjes zijn.

De statistiek maakt gebruik van de kansrekening om bijvoorbeeld na te gaan of een onderzoekseffect een gevolg is van een experimentele manipulatie of door toeval ontstaat. Voordat het toetsen van onderzoeksresultaten aan de orde kan komen, dien je daarom eerst kennis te hebben genomen van (basale) kansrekening. In deze module wordt een inleiding in de kansrekening gegeven.

Eerst komen nu enkele begrippen uit de kansrekening aan de orde.