]> Regressieanalyse (1/57) · Dr.Stat

Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

Het verband tussen twee variabelen kan worden uitgedrukt in een correlatie: gaat een lage score op de ene variabele samen met een lage score op de andere variabele, en een hoge score op de ene variabele samen met een hoge score op de andere, dan is er een duidelijk verband tussen de variabelen. (Een hoge score op de ene variabele en een lage op de andere kan natuurlijk ook een duidelijk verband geven: de r is dan negatief). We zeggen dan dat er sprake is van een hoge correlatie (met correlatie wordt hier telkens de produkt-moment correlatie-coefficient (pmcc) bedoeld).

Regressie bouwt hier op voort: als twee variabelen een duidelijk verband vertonen kan dit verband worden uitgedrukt in een vergelijking (hier wordt alleen een lineair verband behandeld, de regressievergelijking heeft dus de vorm Y '=a+bX), en grafisch wordt deze vergelijking dan weergegeven als een lijn door de puntenwolk. Die regressievergelijking geeft een soort ‘as’ aan waaromheen alle punten gegroepeerd zijn. Voor elk punt kan dan bepaald worden of het ver van deze ‘as’ afligt, en voor nieuwe punten kan ongeveer voorspeld worden waar deze zullen liggen.

In een concreet voorbeeld zal nader worden aangegeven waar het bij regressie om gaat, en wat je er mee kunt doen.