Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

Deze module gaat over de samenhang tussen twee variabelen. Samenhang is de mate waarin het score-verloop van de ene variabele samengaat met het score-verloop van de andere variabele. Zo zou men willen dat ‘de angst voor het onbekende’ (variabele 1, gemeten met behulp van een vragenlijst) samenhang vertoont met ‘ervaringen van levensbedreigende aard’ (variabele 2, eveneens gemeten met behulp van een vragenlijst).

Correlatie is zo’n maat voor samenhang tussen variabelen. Je zult hierna leren wat correlatie precies is, hoe verschillende correlatiecoëfficiënten kunnen worden berekend en hoe een correlatiecoëfficiënt kan worden geïnterpreteerd. In het vervolg van je studie zal je merken dat correlationele analyse een nuttige en veel gebruikte statistische methode is, maar dat grondige kennis van de beperkingen van correlationele analyses onontbeerlijk is voor de interpretatie van de resultaten.