Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

In deze module worden spreidingsmaten behandeld. Net als centrummaten behoren spreidingsmaten tot de kengetallen. Je hebt al geleerd dat centrummaten aangeven rond welke waarde op de meetschaal de waarnemingen zich concentreren. Spreidingsmaten geven aan hoe sterk de waarnemingen zich concentreren: allemaal op een kluitje of juist erg verspreid over de meetschaal.

Er zijn een heleboel spreidingsmaten, allen met hun specifieke eigenschappen. De belangrijkste zijn variantie en standaardafwijking. Minder belangrijk zijn de gemiddelde afwijking en de spreidingsbreedte. Variantie en standaardafwijking zijn afhankelijk van alle scores, terwijl de spreidingsbreedte alleen van de extreme waarden afhangt. Maar daarover later meer.