Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

Wat is meten eigenlijk? Als je meet geef je objecten (in de psychologie vaak mensen) een bepaald symbool (een naam, een letter, een cijfer). Dat symbool wordt niet willekeurig aan een object toegekend, maar op grond van een bepaalde eigenschap van het object en volgens welomschreven procedures.

Zo’n omschrijving van meten klinkt misschien wat abstract. Daarom wordt nu aan de hand van enkele concrete voorbeelden verduidelijkt wat meten inhoudt. Achtereenvolgens zullen de begrippen ‘symbool’, ‘eigenschap’ en ‘procedure’ aan bod komen.